Instalace dvoustupňové převodovky do podvozku Vaterra Ascender

Vaterra uvedla na trh klasické expediční RC modely aut na podvozku Ascender. Aktuálně je dostupných celkem 4 RC modelů aut na tomto podvozku, které se liší použitou karosérií. Kromě originálních karosérií si můžete a šasi nainstalovat velký počet karosérii od Killerbody.

Protože u expedičních aut je zvykem osazení dvoustupňová převodovky, tak Vám v tomto článku popíšeme podrobný postup, jak si ni do modelu nainstalovat. Díky převodovce bude mít Ascender větší rozsah rychlostí a díky tomu i vyšší průjezdnost v terénu.

Pro přestavbu budete potřebovat tyto položky

Obj. číslo Název Potřebný počet
VTR232007  TWH: Mechanika řazení převodovky 1 ks
VTR232008 TWH: Ozubená kola stupňů převodovky 1 ks
VTR232017 TWH: Hřídel převodovky s příslušenstvím 1 ks
VTR232009 TWH: Přestavná páka řazení 1 ks
VTR237003 Kuličkové ložisko guma 4x8x3mm (2) 2 ks
VTR237009 Kuličkové ložisko guma 5x13x4mm (2) 2 ks
VTR237004 Kuličkové ložisko guma 5x10x4mm (2) 1 ks
VTR236131 Segrovka (E-klip) 3mm (10) 1 ks
VTR236013 Samojistná matice M2.5 (10) 1 ks
VTR235108 Šroub imbus půlkulatá hlava M3x12mm (10) 1 ks

Dále budete potřebovat

  1. Modré lepidlo na šrouby (obj. č. FS-G06/10).
  2. Vazelínu na kovové převody (obj. č. TLR77001).
  3. Mini servo - buď s levnější s plastovými převody SPMSA5030, nebo dražší s kovovými převody SPMSA5060
  4. Minimálně 3-kanálovou RC soupravu.

Přestavba spočívá z 9 dílčích kroků:

Doba potřebná pro sestavení je 2 hodiny. Pro lepší orientaci můžete použít explozivní výkres na Vaterra Ascender a explozivní výkres na Vaterra Twin Hammers. Obrázky vytvořil pan Alan Murray. Tak pojďme rovnou na to!

Krok 1 - Demontáž převodovky

Demontáž převodovky - krok 1 1.1 Nejprve sundejte transparentní izolační bužírky a poté rozpojte konektory mezi motorem a regulátorem.
Demontáž převodovky - krok 2 1.2 Odšroubujte šrouby držáku zadních tlumičů a karoserie
Demontáž převodovky - krok 3 1.3 Otočte podvozek „vzhůru nohama. Odšroubujte červík držící čep držící ojničky závěsů náprav a čepy vysuňte. Odšroubujte 4 šrouby držící převodovku na šasi.

Krok 2 - Rozebrání převodovky

Rozebrání převodovky - krok 1 2.1 Na výstupních hřídelích převodovky povolte 2 červíky fixující podkovičky poloos. Podkovičky sundejte.
Rozebrání převodovky - krok 1 2.2 Na krytu plastovém krytu převodu povolte jeden šroub, sundejte kry a odšroubujte samojistnou matici u hlavního převodu (pružina tlačí na obložení diskové spojky) a spojko s převodovkou ven.
Rozebrání převodovky - krok 1 2.3 Povolte červík v pastorku a pastorek sundejte z motor. Pak vyšroubujte šrouby držící motor na hliníkovém loži.
Rozebrání převodovky - krok 1 2.4 Vyšroubujte šrouby, na které ukazují šipky na obrázku
Rozebrání převodovky - krok 1 2.5 Nyní rozpulte plastový domek převodovky a vyndejte z něj všechny části s včetně ložisek.
Rozebrání převodovky - krok 1 2.6 Vnitřek řádně vyčistěte od maziva, případně jiných nečistot, pak můžete vsadit nová ložiska na místo původních Ložiska v horní čísti obrázku mají rozměr 5x10x4 mm a ložiska ve spodní části obrázku mají rozměr 5x13x4 mm.

Krok 3 - Sestavení řadící vidlice

Sestavení řadící vidlice - krok 1 3.1 Budeme vycházet z manuálu na RC auto Twin Hammers – výkres A-4.
Sestavení řadící vidlice - krok 2 3.2 Připravte si díly tak, jak jsou na obrázku. Nasaďte segrovku do drážky, viz obrázek.
Sestavení řadící vidlice - krok 3 3.3 Nasaďte řadící vidlici na hřídel a z druhé strany opět zajistěte segrovkou.
Sestavení řadící vidlice - krok 4 3.4 Zde je kompletně sestavená řadící vidlice.

Krok 4 - Sestavení hnané hřídele

Sestavení hnané hřídele - krok 1 4.1 Budeme vycházet z manuálu na RC auto Twin Hammers – výkres A-2.
Sestavení hnané hřídele - krok 2 4.2 Nachystejte se potřebné díly, tak jak je uvedeno na obrázku.
Sestavení hnané hřídele - krok 3 4.3 Vložte kuličkové ložiska 5x10x4mm do ozubených kol (vždy z obou stran, takže budete potřebovat celkem 4 ložiska).
Sestavení hnané hřídele - krok 4 4.4 Namažte otvor selektoru mazivem převodového stupně a nasuňte jej na hřídel, ta jak je naznačeno na obrázku.
Sestavení hnané hřídele - krok 5 4.5 Nasaďte větší ozubené kolo na hřídel – hladkou stranou směrem k selektoru. Nasaďte menší ozubené kolo na druhou stranu hřídele – opět hladkou stranou směrem k selektoru. Poté na obě strany nasaďte tenké podložky a na konec kuličková ložiska 5x13x4 mm.
Sestavení hnané hřídele - krok 6 4.6 Zde je kompletně sestavená vložená hřídel převodovky.

krok 5 - Sestavení hnací hřídele

Sestavení hnací hřídele - krok 1 5.1 Budeme vycházet z manuálu na RC auto Twin Hammers – výkres A-3.
Sestavení hnací hřídele - krok 2 5.2 Přichystejte si díly, jak je na obrázku. Na hřídel nejprve nasaďte do drážky segrovku (na hřídel 3mm) – tak, jak je naznačeno na obrázku.
Sestavení hnací hřídele - krok 3 5.3 Malý čep vsuňte do otvoru v hřídeli, poté nasuňte větší ozubené kolo tak, aby zapadlo do čepu.
Sestavení hnací hřídele - krok 4 5.4 Z levé strany nasaďte nejprve podložku a pak kuličkové ložisko 5x10x4mm. Z pravé-(delší) strany-nasuňte menší ozubení kolo. Poté nasaďte segrovku, vymezovací vložku a kuličkové ložisko 5x10x4 mm.
Sestavení hnací hřídele - krok 5 5.5 Zde je kompletně sestavená hnací hřídel převodovky.

Krok 6 - Sestavení vložené hřídele

Sestavení vložené hřídele - krok 1 6.1 Přichystejte si díly podle obrázku.
Sestavení vložené hřídele - krok 2 6.2 Nejprve nasaďte kuličkové ložiska 4x8x3 mm do ozubených kol. Budete potřebovat celkem 4 ložiska (do každého ozubeného kola půjdou 2)
Sestavení vložené hřídele - krok 3 6.3 Do ozubeného kola na prvé straně vsuňte hřídel. Z levé ještě nasuňte distanční kroužek. Nakonec nasuňte zbývající ozubené kolo
Sestavení vložené hřídele - krok 4 6.4 Zde je kompletně sestavená vložená hřídel převodovky.
Sestavení vložené hřídele - krok 5 6.5 Zde můžete vidět sestavenou hnací (vstupní), vloženou a hnanou (výstupní) hřídele převodovky + řadící vidlici.
Sestavení vložené hřídele - krok 6 6.6 Pro srovnání – původní hřídele jednostupňové převodovky a nové hřídele dvoustupňové převodovky. Nyní máme všechno hotovo a nezbývá, než zkompletovat převodovku.

Krok 7 - Sestavení převodovky

Sestavení převodovky - krok 1 7.1 Budeme vycházet z manuálu na RC auto Twin Hammers – výkres A-5.
Sestavení převodovky - krok 2 7.2 Nejprve je zapotřebí řádně namazat selektor, vidlici a ozubená kola vazelínou.
Sestavení převodovky - krok 3 7.3 Nasuňte výstupní hřídel převodovky do domku podle obrázku.
Sestavení převodovky - krok 4 7.4 Nyní namažte vazelínou vložené ozubené kolo.
Sestavení převodovky - krok 5 7.5 Zasuňte vloženou hřídel do domku tak, jak je naznačeno na obrázku.
Sestavení převodovky - krok 6 7.6 Nyní namažte vazelínou vstupní hřídel.
Sestavení převodovky - krok 7 7.7 Zasuňte zbývající vstupní hřídel do domku tak, jak je naznačeno na obrázku. Nyní máme hotovu vnitřní část převodovky.
Sestavení převodovky - krok 8 7.8 Budeme vycházet z manuálu na RC auto Twin Hammers – výkres A-6. Část přeškrtnutou červeným křížkem montovat nebudeme.
Sestavení převodovky - krok 9 7.9 Sešroubování převodovky použijeme 4ks šroubů stejných, kterými jsme na začátku odšroubovali a rozdělali obal převodovky.
Sestavení převodovky - krok 10 7.10 Nyní sestavíme první část mechanismu řazení, který posunuje vidlicí.
Sestavení převodovky - krok 11 7.11 Mechanizmus nasuneme na hřídelku, která vede z převodovky, a na hřídelku našroubujeme samojistnou matici M2.5.

Krok 8 - Sestavení převodovky

Sestavení převodovky - krok 1 8.1 Pro sestavení spojky budeme vycházet z manuálu na RC auto Ascender – výkres A-7.
Sestavení převodovky - krok 2 8.2 Sestavte spojku podle nákresu a samojistnou matici zcela dotáhněte. Poté samojistnou matici povolte o 5.5 závitu. Tato hodnota se většině uživatelů jeví jako optimální.
Sestavení převodovky - krok 3 8.3 Pro instalaci motoru budeme vycházet z manuálu na RC auto Ascender – výkres A-8. Pod motor dáme podložku, jak je na obrázku. Na šrouby, které drží motor na zeleném platu, naneseme lepidlo na šrouby (doporučujeme modré) Na hřídel motoru nasuneme pastorek a červík opět zalepíme lepidlem na šrouby (opět doporučujeme modré).
Sestavení převodovky - krok 4 8.4 Nyní musíme nastavit mezizubovou vůli mezi pastorkem a hlavním ozubeným kolem, stačí na to použít tenký letákový papír dvakrát přeložený přes sebe, dáte mezi pastorek a kolo převodu a dotáhnete, po testu se nesmí papír trhat, ale musí dělat hezké „varhánky“.
Sestavení převodovky - krok 5 8.5 Takhle smontovanou převodovku s pohonným ústrojím můžeme vložit zpět do podvozku.
Sestavení převodovky - krok 6 8.6 Na závěr stačí přišroubovat plastový kryt převodu imbusovým šroubem a je to hotovo!

Krok 9 - Finální dokončení

Finální dokončení - krok 1 9.1 Budeme vycházet z manuálu na Ascender A-10.
Finální dokončení - krok 2 9.2 Nasuňte poloosy do převodovky a zajistěte všechny 4 červíky modrým lepidlem na šrouby.
Finální dokončení - krok 3 9.3 Převodovku namontujte zpet do šasi pomocí 4 šroubů ze spodní strany podvozku. Zapojte zpět ojničky držící podvozek a upevněte zpět tlumiče.
Finální dokončení - krok 4 9.4 Nyní budeme vycházet z manuálu na Twin Hammers – výkres A-13. Zde je princip zapojení kompletního řadícího systému.
Finální dokončení - krok 5 9.5 Připravte si potřební díly podle obrázku.
Finální dokončení - krok 6 9.6 Nejprve upevněte na převodovku držáky serv do montážních otvorů. Při pohledu shora je pravá dírka zakrytá černou nálepkou, sundejte ji.
Finální dokončení - krok 7 9.7 Nyní na kulovou koncovku páky řazení nacvakněte táhlo.
Finální dokončení - krok 8 9.8 Na druhou stranu táhla nacvakněte páku serva. Servo nastavte pomocí vysílače do jedné z krajních pozic a podle toho nasaďte páku na tisícihran serva. Vy vysílači pak nastavte korektní velikosti výchylek, aby mechanika řazení nebyla zbytečně namáhána.

Závěr

Instalací dvoustupňové převodovky rozhodně budete mít více radosti z jízdy vašeho Ascenderu. Díky vyššímu rozsahu rychlosti bude auto prostupovat terénem a díky tomu Vás může dostat z obtížných situací. Cena přestavy není samozřejmě „zadarmo“, ale cena plně odpovídá přínosu převodovky. Jízdní vlastnosti obou převodů naleznete ve videu níže (od času 7:24).